Všeobecně - Horizont

Přejít na obsah
Nabídka školení - Zemní stroje - Všeobecně

Určeno pracovníkům, kteří se ucházejí o získání oprávnění k obsluze strojů dle vyhl. 77/ 1965 Sb.

Skupiny strojů (v závorce podskupiny)
1.dozery a traktory kolové14.sněhové frézy (traktorové) 
2.dozery a traktory pásové
15.kompresory
3.speciální tahače staveních mechanismů s demprem16.elektrocentrály
4.lopatová rýpadla (pásová, automobilová a kolová, samohybná, mikrorýpadla do provozní hmotnosti 1 200 kg)17. vrtné soupravy pro skalní práce
5. korečková rýpadla18.stroje pro zakládání (pro vrtané piloty, beranidla a vytahovače)
6.rýhovače (pásové, kolové)19.speciální přepravníky čerstvého betonu
7. nakladače (pásové, kolové)20.čerpadla čerstvého betonu
8.autogrejdry21.betonárny
9.motorové skrejry22.obalovny živičných směsí
10.skrejpry s pásovým tahačem23.finišery (živičné, betonu)
11. truboukladeče24.zařízení pro napíníní předepínací výztuže
12.silniční válce (vedené25.zařízení pro míchání injektážní malty a injektování
13.úzkorozchodné lokomotivy pro přenosné dráhy4-7.rýpadlo - nakladač
Uchází-li se o oprávnění k obsluze strojů se schválenou technickou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích, skupina oprávnění se řídí podle hmotnosti stroje:
  • nad 3 500 kg je nutná skupina "T" popř. "C"
  • do 3 500 kg stačí skupina "B"
  • na pásové nemusí být žádný ŘP

Vždy se dá kurz udělat na 1 skupinu strojů.
Tiskopis - duplikát strojnického průkazu

Duplikát strojnického průkazu  (série S nebo G)
cena: 800,- Kč bez DPH
        (969,- Kč s DPH)    

Registrace (serie V) + vydání duplikátu
cena: 800,- Kč bez DPH
        (969,- Kč s DPH)    
Návrat na obsah